Årsmelding for 2015 - 2016

Nybergsund

Jente og Guttekorps

Fra årsmøtet 2016

Bjarne Skarpmo ble valgt til ny leder under årsmøtet den 14. mars. Vi takker Eirik Skogli for innsatsen han har gjort.

 

 

Referat fra årsmøtet

 

Referat fra årsmøte Nybergsund Jente og Guttekorps, 14. mars 2016

Møte ble avholdt hos Inger Jorun Slåttsveen, Furuveien 7, i Synergy salen

Møte ble satt kl. 20.00 presist og avsluttet kl. 21.45

 

Til stede:

•Eirik Skogli

•Bjarne Skarpmo

•John Ludvig Skarpmo

•Inger Jorun Slåttsveen

•Marit Pedersen Busk

•Anne Mette Busk

•Jon Anders Busk

•Nina Haug

•Fredrik Winter – Hjelm Steensen

 

1.Valg av ordstyrer: Fredrik W-H. Steensen

 

2.Godkjenning av innkalling til årsmøtet. Årsmøte ble lovlig satt, selv om tiden fra informasjon om tid og sted til møtet fant sted var kort.

 

3.Sekretæren leste opp Årsmeldingen for året 2015/2016, og denne ble godkjent med retting av to skrivefeil. (Disse er nå rettet.)

 

4.Regnskapet ble gjennomgått og godkjent med en oppfordring til kassereren om å sende ut fakturaer som er blitt overliggende fra forrige år. Dette etter revisors anbefaling som hadde intet å bemerke.

 

5.Kasseres forslag til budsjett ble godkjent med tillegg

5.1.Vi ønsker å bygge opp et vedlikeholdsfond for instrumenter.

5.2.Det kom også et forsalg om å kjøpe flere piquet skjorter - gensere med logo, som korpset så kan selge videre, og om de levers tilbake vil beløpet.

 

6.Valg av nytt styre:

1.Leder Bjarne Skarpmo (ny 1 år)

2.Kasserer Marit Pedersen Busk (1år)

3.Sekretær Fredrik Winter-Hjelm Steensen (fortsetter 2år)

4.Styremedlemmer

i.Inger Jorun Slåttsveen (1 år)

ii.Nina Haug (fortsetter 2 år)

 

 

7.Informasjon om aktiviteter framover:

a.John Ludvig og Bjarne informerte om Regionsstevne som finner sted andre helg i juni 2016. Hotell Radison Blu vil være hovedbase for arrangementet, som for øvrig vil være spredd ut over hele bygda.

b.Mandag 4. april vil det holdes fellesøvelse med Trysil Musikklag på Hagelund

c.Musikken vil i det alt vesentlig være norsk musikk og gjerne av litt nyere dato.

d.Det kom videre frem at korpsene i Trysil mangler treblås

e.Det finnes en facebook gruppe som trysil korpsfestival

f.Mer informasjon vil følge.

 

Eventuelt

8.Innslagene hvor musikanter fra Nybergsund Jente og Guttekorps deltok og stod bak ble godt mottatt under festen for Lørdalens Musikforenings festaften i Hagelund som verdige vinnere av Trysil kommunes kulturpris 2015

9.Marit mente korpset kunne arve ett arkivskap fra COOP Tesam, noe vi håper kan skje. Det trengs sårt en opprydning i notene og en bedre arkiveringsmetode enn den vi har i dag.

10.Det hadde vært ønskelig med en «nøkkel» til tidligere Nybergsund oppvekstsenter slik at korpset kan komme inn til utstyret som er plassert i kjelleren.

11.Musikkorps i skolen forlenges til også å gjelde fjerde klasse.

 

For styret

 

Marit Peders Busk

 

 

Fredrik Winter – Hjelm Steensen

 

Årsmelding for 2015/16

Nybergsund Jente og Guttekorps

 

 

Årsmøte 2015 – 2016 ble avholdt etter øvelsen den 6. mai 2015 i kjelleren på Nybergsund Oppvekstsenter.

Årsmøte valgt følgende styre for 2015/16

 

Leder: Eirik Skogli

Kasserer: Marit Pedersen Busk

Sekretær: Fredrik Winter – Hjelm Steensen

Styremedlem: Inger Jorun Slåttsveen

Nina Haug

 

Aktiviteten i styret har ikke vært den største i året som har gått, det er bare avholdt ett styremøte hvor vi behandlet tre saker.

Dette ble holdt før Lucia konserten og dreide seg i all hovedsak om dette årlige arrangement, to saker.

Sak 1. Selve gjennomføringen av arrangementet, hvor Marit og Inger Jorun igjen påtok seg ansvaret for planlegging og gjennomføring. Tusen takk for innsatsen.

Sak 2. Det andre som stod på dagsorden var loddsalget, hvor vi etter en samtale ble enig om å ta kr. 2,- pr. lodd.

Sak 3. En oppsummering av sommeren og øvelsene så langt.

Nytt øvingslokale i Nybergsund.

Nå har ikke året foregått uten forandringer. Ved sist årsmøte var vi bekymret for øvingssituasjonen for korpsene, kjellerlokalet i tidligere Nybergsund Oppvekstsenter virket ikke særlig egnet. Dette viste seg når man skulle prøve, og nytt øvingslokale var nødvendig. Øvelsene i Nybergsund har derfor blitt flyttet fra Nybergsund «Skole» til Nybergsund Samfunnshus. De nye øvingslokalene er greie, og som tidligere er onsdagskveldene jevnlig fordelt mellom Østby (Misjonshuset Betel) og Nybergsund Samfunnshus.

Aktiviteter i løpet av året som har gått.

Konserter:

Korpsets dirigent:

John Ludvig Skarpmo

Konserter i Nybergsund:

Nybergsund jente og guttekorps spilte alene ved to anledninger 17. mai, om morgenen i Sundet og litt seinere i Grøndalen.

Seinere på dagen spilte Nybergsund jente og guttekorps sammen med Østby Musikklag på Østby og i Nybergsund under 17. mai togene. Som vi kan se så var det en regntung 17. mai, men det la ingen demper op innsatsen

Også denne sesongen spilte vi under torgdagen i september

Og før jul ble den tradisjonelle Lucia konserten avholdt i Samfunnshuset.

 

Konserter på Østby

Utenom 17. mai var det en generalprøve – hjemme hos konsert på Østby onsdag 13. mai hos Haugen på Pers, Landsvegen 34. Dagen var kald, men mottakelsen vi fikk på Pers var varmende og særdeles hyggelig. Mai var jo generelt våt og kald i 2015, noe vi håper ikke blir tilfelle for kommende mai måneder med mye spilling for korpsene.

 

 

 

Korpsene spilte også under åpningen av «Den nye lysløypa» den 7. november

Den 21. november holdt vi konsert på Betel i forbindelse med den årlige basaren på huset.

Og i 2015 befestet julekonserten i Østby kirke fjerde søndag i advent, (den 20. desember) sin rett som en flott tradisjon. Dette er samarbeid med blant annet Østby misjonsmenighet.

Solister i år: Nils-Christer Stenmyren (Sang) og Ann-Julie Skarpmo (euphonium)

Tekstleser: Tor-Odd Vea

 

Årets begivenhet:

Turen til Krakow, Polen

Annethvert år arrangerer korpsene en tur, og i 2015 gikk turen til Polens tidligere hovedstad Krakow.

Avreise fra Trysil den 22. juni og retur den 26. juni. Turen var full av høydepunkter og kan nevne besøk i Auschwitz-Birkenau og i saltgruvene. Korpsene hold samtidig to konserter i sentrum av gamlebyen i Krakow

 

 

 

Økonomi - innvesteringer:

Nytt instrument,

Det er innkjøpt en ny trombone med kvartventil til Anne – Mette for å gi lydbildet en større kvalitet.

 

Status og inntekter:

Korpset har fortsatt en solid økonomi, som man vil se av årets regnskap. Særlig arrangementet i forbindelse med Lucia konserten er en viktig bidragsyter til den gode og stabile økonomien.

 

De ukentlige avgjørelser:

Korpset har et utrolig godt samarbeid med Østby Musikklag, og nesten alle avgjørelser blir tatt i samarbeid med dem. Korpsene fungerer som en enhet i de fleste tilfelle, hvor hvert korps har arrangementsansvar for det som foregår i deres egen grend. Likevel er det viktig å merke seg at de fleste avgjørelser som angår korpsets (enes) daglige virke blir tatt i fellesskap og mange avgjørelser blir dermed tatt under øvelsene.

Dette er også naturlig ettersom korpsene til en stor del fungerer som ett. Dermed er det viktig at styret i større grad enn i dag tar utgangspunkt i aktive musikanter, da alle avgjørelser som gjelder framtidige, ikke faste, arrangementer etc. tas i fellesskap.

 

 

Kommende arrangementer vi er medarrangør på:

10. – 12. juni 2016: Regionstevnet for amatørkorps, hvor Trysil Musikklag er vert, men Østby Musikklag og Nybergsund Jente og Guttekorps er TMs medarrangører.

 

Nybergsund 14. mars 2016

For styret

 

Fredrik Steensen

Sekretær