Nybergsund Jente og Guttekorps årsmelding 2013

Årsmelding for Nybergsund Jente og Guttekorps skoleåret 2012 – 2013

 

 

Over 59 år med musikk til glede for Nybergsund og Trysil

 

Den 6. april var det 59 år siden Nybergsund Jente og Guttekorps ble stiftet, og i 59 år har korpset glede gamle og unge i Nybergsund med feiende flott musikk. De siste årene har korpset gjennom sitt nære samarbeid med Østby Musikklag også gledet Østbys befolkning med flott musikk ved små og store anledninger gjennom året. I dag hadde verken Nybergsund eller Østby vært helt det samme på 17. mai og andre fest og høytidsdager uten korpsets og lagets samarbeid. Det er fest når de kommer marsjerende gjennom bygda til feiende flott musikk.

Nybergsund Jente og Guttekorps er nå inne i sin sekstiende sesong, en spennende sesong hvor turen til Ungarn og Budapest ligger an til å bli et høydepunkt. Nå som korpset nærmer seg de seksti og vi ser tilbake på de mange som gjennom Jente og Guttekorpset har fått ta del i det musikalske fellesskapet og gleden gleder vi oss til å ta fatt på jubileumssesongen og håper vi kan glede mange i året som kommer.

Styret har bestått av:

 

På årsmøte den 7. juni 2012 ble følgende styre valgt:

Leder: Isabelle Haugen Strand

Sekretær:Fredrik Winter – Hjelm Steensen

Kasserer: Marit Pedersen Busk

Styremedlem:Eirik Skogli

Styremedlem:Inger Jorun Slåttsveen

 

Musikalsk leder:John Ludvig Skarpmo,

John Ludvig er også dirigent og er også bindeleddet mellom Nybergsund Jente og Guttekorps og Østby Musikklag.

 

Styrets arbeid:

Styret har hatt fire styremøter gjennom sesongen og har hatt ca. 20 saker til behandling.

Viktige saker har vært rekruttering av nye medlemmer og aspiranter. Konserter og arrangementer som korpset skal delta på. Samordning med Østby Musikklag og at de nye uniformene, når de kommer, i utførelse skal likne på de nye uniformene til Østby Musikklag.

Et av styrets hovedprosjekter denne sesongen har vært, i samarbeid med Østby Musikklag, å planlegge en felles korpstur som i år går til Ungarn og Budapest. Avreise tidlig om morgenen den 23. juni for å reise med fly fra Oslo Lufthavn, Gardermoen, til Budapest, med tilbakekomst fire dager seinere, den 27. om kvelden.

Styret ønsker også at John Ludvig, om det passer, skal på inspirasjons og dirigent kurs. Vi takker ham for fantastisk flott innsats i året som har gått og ser fram til en frisk og inspirert dirigent og musikalsk leder i året som kommer.

 

Nybergsund Jente og Guttekorps sesongen 2012 – 2013

Korpset har, pr. 15. april 2013, 20 medlemmer. De 20 medlemmene har trofast møtt fram til øvelser. Som alle foreninger og lag er det en del utskiftinger i korpset da mange av de unge forlater bygda for å studere. Dette har i inneværende sesong ikke hatt så stor betydning da Bjarne Skarpmo har deltatt på enkelte øvelser og alle arrangementer, stor takk til Bjarne. Korpset trenger riktig nok slagverk, så vær frampå om dere vet om noen som trakterer trommer.

Korpset har også fått noen nye medlemmer og har i dag 6 aspiranter. Den voksne medlemsmassen er stabil, og er en viktig bidragsyter i det felles korpset som utgjøres sammen med Østby Musikklag.

Aspirantene øver på Nybergsund Skole tirsdager. Fellesøvinger på onsdager, enten på Østby, Misjonshuset Betel, eller Nybergsund, skolen.

 

Konserter og arrangementer:

Korpset har gjennom sesongen deltatt på:

8.6 Jubileumskonsert på Skogheim

15. 6 Åpningen av landsmøte til NLF på Radison Blu

18.6 Tusen takk for alt, Nybergsund skoles avslutning…

22.9 Torgdag i Nybergsund

3.11 Basarkonsert Skogheim

24.11 Julebasar på Misjonshuset Betel

1.12 Julegateåpning på Østby

2.12 Julegateåpning i Nybergsund

9.12 Lucia feiring Nybergsund samfunnshus

15.12 Julekonsert i Østby kirke

24.12 Julegudstjeneste i Østby kirke

 

Konserter så langt i 2013

01.02Korpset spilte på og mange deltok på Østby revyen 61o nord 12o øst. Mange fremmøtte og stor jubel denne kvelden.

15.04Rekruteringskonsert på Østre Trysil Montessoriskole for elever som naturlig hører hjemme i sørøstre Trysil

 

Tur til Ungarn og Budapest.

På styremøter i november 2012 vedtok Nybergsund Jente og Guttekorps sammen med Østby Musikklag at korpsene skulle takke ja til en invitasjon fra en arrangør i Budapest til å spille og samspille med et ungarsk orkester i Ungarn. Turen ble i månedsskifte november – desember bestemt til å finne sted rett etter skoleslutt. Avreise er satt til tidlig om morgenen den 23. juni med tilbakekomst den 27. juni.

Mange har valgt å ta med familien eller følge barna og det blir en gruppe på over 40 personer som reiser.

Mer informasjon følger på slutten av årsmeldingen.

Hjemmeside for korpset

Det ble i november vedtatt at korpset skulle opprette en hjemmeside, og da dette er en viktig informasjonskilde og begivenhet har jeg ventet med å publisere denne til i dag. Web adressen er:

http://njgk.no

Siden er tilgjengelig både i PC – Mac format og på Android Iphone format.

Sidene vil inneholde informasjon om styret, kontaktpersoner etc.

Skal hjemmesidene fungere er det viktig at mange kommer med tilbakemeldinger og informasjon. Det er også mulighet for å få blogg sider og tilgang slik at man kan legge inn bilder direkte for de som måtte ønske. Ta kontakt om det skulle være av interesse.

Sidene vil etter hvert inneholde viktig informasjon fra styret, hvor og når det skal øves, konserter og så videre.

Det er også et ønske at hjemmesiden skal fortelle om hvilke kulturarrangementer som foregår i sørøstre Trysil

 

Om Ungarn tur.

Ettersom det nå er økonomisk krise i Europa er ikke lenger det Europeiske Helsetrygdekortet tilstrekkelig for å sikre god behandling om uhellet skulle være ute. Derfor anbefales det å ha egen reiseforsikring og reiseforsikringsbevis med på turer i Europa. Likevel er det viktig å ha med seg det Europeiske Helsetrygdekortet, bestilling av kan gjøres på denne adressen:

https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do

Reiseforsikring ordnes på egen hånd gjennom forsikringsselskap, men de fleste forsikringsselskaper har en god ordning i vanlig hjemforsikring. Sjekk dette.

Informasjon fra Utenriksdepartementet, landsider.no

Innreise og helse

Selv om Ungarn er medlem av Schengen må pass likevel alltid medbringes. Passet skal være gyldig så lenge reisen varer. Det norske passet er det eneste gyldige reisedokument for norske borgere.

Bring alltid med deg det blå europeiske helsetrygdekortet som er gyldig i alle EØS land. Det anbefales sterkt at alle reisende til Ungarn tegner i tillegg egen reise- og sykeforsikring før utreise da f. eks. hjemtransport ikke dekkes av det europeiske helsetrygdekortet.

Sykehusene og akuttmottakene holder ikke samme kvalitetsstandard som i Vest-Europa, selv om standarden på leger er høy. Det samme gjelder tannpleien. Det finnes imidlertid lege- og tannlegesentra beregnet på utlendinger. Private klinikker er ofte vesentlig dyrere enn det offentlige tilbudet.

 

To private legesentre i Budapest tilbyr døgnåpen telefontjeneste på engelsk til alle som trenger akutt legehjelp eller rådgiving.

First Med Centers

Tlf: +36-1-224 9090

Hattyú utca 14, 5th floor

1015 Budapest, Hungary

 

Rózsakert Medical-Center

Tlf: +36-1- 392 0505

Rózsakert Shopping Center

3rd floor Gábor Áron u. 74-78/a

1026 Budapest

 

Mer informasjon angående reisen til Ungarn vil bli lagt ut fortløpende på hjemmesiden.

 

Husk å legge til, merke hjemmesiden på din mobil og datamaskin:

 

http://njgk.no